top of page
Image by CDC

Da COVID-19 kom til Norge

Den uoffisielle historien

"Coronakritikk.no" er en samling medieinnlegg som stiller spørsmål ved ulike sider av norske myndigheters COVID-19-håndtering.

Denne samlingen er organisert som et arkiv, der man kan klikke seg fram til ulike bidrag kategorisert på temaer: alt fra den offisielle strategien, til skole, munnbind, reiserestriksjoner, sykehjem og senskader. Noen bidrag omhandler mer enn et saksområde, og er derfor ført inn under flere temaer.

De nevnte debattanter har i varierende grad og med ulik fagbakgrunn og perspektiv bidratt til å sette et kritisk søkelys på strategien og tiltakene i pandemibekjempelsen. De konkrete bidragene står i hvert enkelt tilfelle for de aktuelle forfatteres regning, og representerer ikke nødvendigvis synspunktene til de øvrige debattantene.

En egen side er dedikert til Fredrik Solvangs "Debatten" på NRK med Gunhild Alvik Nyborg 17. mars, og stormen den utløste i ettertid.

bottom of page