Knut Eldjarn

Knut Eldjarn er pensjonert overlege, spesialist i indremedisin og geriatri. Tidligere president i Legeforeningen.