Dag Jacobsen

Dag Jacobsen er dr.med., professor II UiO, Avdelingsleder Akuttmedisinsk avdeling OUS.