Bjørg Marit Andersen

Bjørg Marit Andersen er dr. med., professor i hygiene og smittevern, tidligere avdelingsoverlege ved avdeling for hygiene og smittevern, OUS-Ullevål.