top of page
Klein_edited.jpg

Jörn Klein

Jörn Klein er professor og ansvarlig for foskning og undervisning i mikrobiologi, epidemiologi og smittevern ved USN; ekspertmedlem i Smittevernnemnda, utnevnt av Helsedepartementet; prosjektleder for flere finansierte forskningsprosjekter innen smitteforebygging og smittsom sykdom, bl.a. EU Forskningsprosjektet "UnCoVer" 

bottom of page